JEEVAYOGAM

BOOKS

Yoga Aasanas & Muthirai Sign In or Register to add photos

Jeevayogam practical : Aasanas & Muthirai.
« Back to Gallery 40 Photos
Siddhar Aasanam
4
Mangaiyar Aasana Vazhipadu
7
Irrai Vazhipadu Aasanam
4
Thirigona Aasanam
4
Vajra Aasanam
2
Aadhi Muthirai
2
Baba Muthirai
8
Padmahasanam (Bud)
2
Padmahasanam (Flower)
0
Machaasanam
1
Thotil Aasanam
2
Sugapani Aasana Vazhipadu
2
Siram Thuki Aasanam
0
Padha Padmahasanam
3
Anamoolaasanam
1
Padha Hasthasanam
2
Pambu Aasanam
1
Komuga Aasanam
3
Artha Salabasanam
1
Yoga Muthirai
1
Thiru Kundalini Aasanam
0
Thiru Kadigai Aasanam
0
Ottrai Kal Thava Vazhipadu
2
Yogam giving Aasanams
3
Sakthi Muthirai
1
Padmahasana Vazhipadu
3
Anadhaga Muthirai
0
Surya Namaskaram (First Stage)
0
Sulalaasanam
0
Surya Namaskaram (Second Stage)
1
Samanilai Aasanam
0
Chakara Aasanam
2
Suga Aasana Vazhipadu
2
Vinayakar Vazhipadu (Thopukaranam)
2
Thakkai Aasanam
2
Padha Puja Mel Aasanam
3
Sarvangaasanam
1
Moolavar Aasanam
1
Saashtanga Aasanam
1
Irrai Vazhipadu Aasanam
0
  
1 - 40 of 40 Photos
Rss_feed
Jeevayogam