JEEVAYOGAM

BOOKS

Yoga Aasanas & Muthirai Sign In or Register to add photos

Jeevayogam practical : Aasanas & Muthirai.
« Back to Gallery 40 Photos
Siddhar Aasanam
3
Mangaiyar Aasana Vazhipadu
6
Irrai Vazhipadu Aasanam
3
Thirigona Aasanam
3
Vajra Aasanam
2
Aadhi Muthirai
1
Baba Muthirai
7
Padmahasanam (Bud)
1
Padmahasanam (Flower)
0
Machaasanam
0
Thotil Aasanam
1
Sugapani Aasana Vazhipadu
1
Siram Thuki Aasanam
0
Padha Padmahasanam
2
Anamoolaasanam
0
Padha Hasthasanam
2
Pambu Aasanam
1
Komuga Aasanam
2
Artha Salabasanam
1
Yoga Muthirai
0
Thiru Kundalini Aasanam
0
Thiru Kadigai Aasanam
0
Ottrai Kal Thava Vazhipadu
1
Yogam giving Aasanams
2
Sakthi Muthirai
0
Padmahasana Vazhipadu
2
Anadhaga Muthirai
0
Surya Namaskaram (First Stage)
0
Sulalaasanam
0
Surya Namaskaram (Second Stage)
0
Samanilai Aasanam
0
Chakara Aasanam
1
Suga Aasana Vazhipadu
1
Vinayakar Vazhipadu (Thopukaranam)
1
Thakkai Aasanam
1
Padha Puja Mel Aasanam
2
Sarvangaasanam
0
Moolavar Aasanam
0
Saashtanga Aasanam
1
Irrai Vazhipadu Aasanam
0
  
1 - 40 of 40 Photos
Rss_feed
Jeevayogam