JEEVAYOGAM

BOOKS

Yoga Aasanas & Muthirai Sign In or Register to add photos

Jeevayogam practical : Aasanas & Muthirai.
« Back to Gallery 40 Photos
Siddhar Aasanam
22
Mangaiyar Aasana Vazhipadu
27
Irrai Vazhipadu Aasanam
49
Thirigona Aasanam
24
Vajra Aasanam
44
Aadhi Muthirai
23
Baba Muthirai
48
Padmahasanam (Bud)
24
Padmahasanam (Flower)
21
Machaasanam
25
Thotil Aasanam
26
Sugapani Aasana Vazhipadu
23
Siram Thuki Aasanam
34
Padha Padmahasanam
27
Anamoolaasanam
22
Padha Hasthasanam
29
Pambu Aasanam
23
Komuga Aasanam
28
Artha Salabasanam
42
Yoga Muthirai
23
Thiru Kundalini Aasanam
23
Thiru Kadigai Aasanam
22
Ottrai Kal Thava Vazhipadu
23
Yogam giving Aasanams
40
Sakthi Muthirai
26
Padmahasana Vazhipadu
27
Anadhaga Muthirai
20
Surya Namaskaram (First Stage)
35
Sulalaasanam
0
Surya Namaskaram (Second Stage)
21
Samanilai Aasanam
20
Chakara Aasanam
21
Suga Aasana Vazhipadu
29
Vinayakar Vazhipadu (Thopukaranam)
23
Thakkai Aasanam
23
Padha Puja Mel Aasanam
27
Sarvangaasanam
21
Moolavar Aasanam
27
Saashtanga Aasanam
21
Irrai Vazhipadu Aasanam
9
  
1 - 40 of 40 Photos
Rss_feed
Jeevayogam