JEEVAYOGAM

BOOKS

Yoga Aasanas & Muthirai Sign In or Register to add photos

Jeevayogam practical : Aasanas & Muthirai.
« Back to Gallery 40 Photos
Siddhar Aasanam
75
Mangaiyar Aasana Vazhipadu
98
Irrai Vazhipadu Aasanam
175
Thirigona Aasanam
87
Vajra Aasanam
121
Aadhi Muthirai
86
Baba Muthirai
121
Padmahasanam (Bud)
87
Padmahasanam (Flower)
88
Machaasanam
100
Thotil Aasanam
89
Sugapani Aasana Vazhipadu
92
Siram Thuki Aasanam
126
Padha Padmahasanam
115
Anamoolaasanam
89
Padha Hasthasanam
136
Pambu Aasanam
93
Komuga Aasanam
100
Artha Salabasanam
132
Yoga Muthirai
83
Thiru Kundalini Aasanam
100
Thiru Kadigai Aasanam
83
Ottrai Kal Thava Vazhipadu
84
Yogam giving Aasanams
99
Sakthi Muthirai
90
Padmahasana Vazhipadu
117
Anadhaga Muthirai
74
Surya Namaskaram (First Stage)
132
Sulalaasanam
0
Surya Namaskaram (Second Stage)
71
Samanilai Aasanam
88
Chakara Aasanam
106
Suga Aasana Vazhipadu
88
Vinayakar Vazhipadu (Thopukaranam)
94
Thakkai Aasanam
79
Padha Puja Mel Aasanam
90
Sarvangaasanam
88
Moolavar Aasanam
98
Saashtanga Aasanam
83
Irrai Vazhipadu Aasanam
41
  
1 - 40 of 40 Photos
Rss_feed
Jeevayogam