JEEVAYOGAM

BOOKS

Yoga Aasanas & Muthirai Sign In or Register to add photos

Jeevayogam practical : Aasanas & Muthirai.
« Back to Gallery 40 Photos
Siddhar Aasanam
74
Mangaiyar Aasana Vazhipadu
97
Irrai Vazhipadu Aasanam
125
Thirigona Aasanam
87
Vajra Aasanam
118
Aadhi Muthirai
86
Baba Muthirai
112
Padmahasanam (Bud)
86
Padmahasanam (Flower)
80
Machaasanam
98
Thotil Aasanam
89
Sugapani Aasana Vazhipadu
90
Siram Thuki Aasanam
126
Padha Padmahasanam
90
Anamoolaasanam
89
Padha Hasthasanam
135
Pambu Aasanam
91
Komuga Aasanam
99
Artha Salabasanam
105
Yoga Muthirai
82
Thiru Kundalini Aasanam
86
Thiru Kadigai Aasanam
83
Ottrai Kal Thava Vazhipadu
83
Yogam giving Aasanams
99
Sakthi Muthirai
89
Padmahasana Vazhipadu
93
Anadhaga Muthirai
74
Surya Namaskaram (First Stage)
130
Sulalaasanam
0
Surya Namaskaram (Second Stage)
71
Samanilai Aasanam
86
Chakara Aasanam
93
Suga Aasana Vazhipadu
86
Vinayakar Vazhipadu (Thopukaranam)
94
Thakkai Aasanam
79
Padha Puja Mel Aasanam
88
Sarvangaasanam
88
Moolavar Aasanam
95
Saashtanga Aasanam
82
Irrai Vazhipadu Aasanam
41
  
1 - 40 of 40 Photos
Rss_feed
Jeevayogam